Ακούστε μας ζωντανά και απο το Internet...

Articles from 17/07/2019

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ           ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ            Σας καλούμε να έρθετε  στις  22  Ιουλίου,  του έτους 2019,  ημέρα Δευτέρα  και ώρα  10:30  π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα  Αριδαίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010), στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΣΥΝΕΔΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Σας  προσκαλούμε να έλθετε  στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας, που θα γίνει στο  Δημοτικό  Κατάστημα Αριδαίας  και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού  Συμβουλίου στις 22 Ιουλίου 2019 ημέρα Δευτέρα  και ώρα  19.00 (7.00΄μ.μ), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :