Ακούστε μας ζωντανά και απο το Internet...

Articles from 08/06/2019

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Σας  προσκαλούμε να έλθετε  στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας, που θα γίνει στο  Δημοτικό  Κατάστημα Αριδαίας  και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού  Συμβουλίου στις 12 Ιουνίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα  19.00 (7.00΄μ.μ), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του aρθρ.65 του Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ.ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ          ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ          Σας καλούμε να έρθετε  στις  10  Ιουνίου του έτους 2019,  ημέρα Δευτέρα  και ώρα  11:00π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα  Αριδαίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 75 του 3852/2010), στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου  Αλμωπίας,