Ακούστε μας ζωντανά και απο το Internet...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Σας καλούμε να έρθετε στις 22 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ., στο Δημαρχείο Αλμωπίας, στην Αριδαία, στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1o ΘΕΜΑ:

Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

2o ΘΕΜΑ:

Παράταση του ωραρίου λειτουργίας της μουσικής βάσει της βεβαίωσης υποβολής αιτήματος για γνωστοποίηση χρήση μουσικής (Ν.4442/2016).

3o ΘΕΜΑ:

Διαβίβαση αιτήματος επαγγελματιών πωλητών για αύξηση μέτρων πάγκων πώλησης στην Επιτροπή.

4o ΘΕΜΑ

Παράταση του ωραρίου λειτουργίας της μουσικής βάσει της βεβαίωσης υποβολής αιτήματος του Ανδρούτσου Αναστασίου για γνωστοποίηση χρήση μουσικής (Ν.4442/2016).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ