Ακούστε μας ζωντανά και απο το Internet...

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ Ν.4611/2019

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αριδαία 3/10/2019

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΓΕΛΗ ΓΑΤΣΟΥ

58400 ΑΡΙΔΑΙΑ

ΑΦΜ 997600250 – ΔΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΗΛ. 2384024590 ΦΑΞ 2384024999

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΝΟΪΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

 ΤΟΥ Ν.4611/2019

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αλμωπίας σας ενημερώνει ότι,  η υποβολή αιτήσεων για την ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών του Ν.4611/2019 με αφαίρεση όλων ή μέρους των τόκων και προσαυξήσεων  πήρε παράταση έως 31.12.2019.

Συγκεκριμένα, αυτό επισημοποιήθηκε με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α’ 145/30-09-2019, σύμφωνα με την οποία παρατάθηκε έως 31/12/2019 ο Ν.4611/2019 (ΦΕΚ Τεύχος Α’ 73/17.05.2019) περί Ρύθμισης οφειλών.

Οι οφειλέτες των ΟΤΑ α’ βαθμού και των νομικών τους προσώπων, δύνανται να ρυθμίσουν τις οφειλές τους που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως και τις 29/11/2019, σε έως 100 δόσεις, κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη.

Οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν ποσοστό απαλλαγής από 100% έως 50% από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων που θα επιλεχθούν.