Ακούστε μας ζωντανά και απο το Internet...

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ

Ενημέρωση Δήμου Αλμωπίας σχετικά με την ποιότητα του πόσιμου νερού 

Καλούμαστε να ανταπεξέλθουμε σε πρωτόγνωρες καταστάσεις, με γνώμονα την επιστήμη και την απλή λογική. Στα πλαίσια αυτά, η παράθεση των δεδομένων είναι απαραίτητη προϋπόθεση ανταπόκρισης στην πραγματικότητα. Έτσι δίνουμε στη δημοσιότητα τις πιο πρόσφατες αναλύσεις του πόσιμου νερού, ως προς την περιεκτικότητα του αρσενικού ανά τομέα και περιοχή:

Πολεοδομικό συγκρότημα Αριδαίας:

Ανατολικός τομέας: Μεταξύ 5,78 και 6,17 μgr/lt με όριο τα 10 μgr/lt

Κέντρο: Μεταξύ 7,40 και 8,20 μgr/lt με όριο τα 10 μgr/lt

Δυτικός τομέας: Μεταξύ 9,6 και 13,00 μgr/lt με όριο τα 10 μgr/lt με (με ανώτατη μέτρηση στην περιοχή της πυροσβεστικής υπηρεσίας)

Για την Τ.Κ. Πιπεριάς:

Πλατεία: Μεταξύ 10,07 με όριο τα 10 μgr/lt (ενιαίο δίκτυο)

Παραμένουμε στις επάλξεις, διασφαλίζοντας ότι κυρίαρχο μέλημα του Δήμου μας είναι η έξοδος από την υγειονομική κρίση, με τις ελάχιστες δυνατές απώλειες.