Ακούστε μας ζωντανά και απο το Internet...

ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ Δ.Σ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Δελτίο Τύπου

Θέμα :  Εκλογή προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου

Πολύς λόγος έγινε  τελευταία, σχετικά με την εγκυρότητα  της απόφασης εκλογής του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Με έκπληξή μας δεχτήκαμε αιχμές και ευθείες βολές από την αντιπολίτευση για λανθασμένη τήρηση των σχετικών διαδικασιών, για πλημμελή εκτέλεση των  αρμοδιοτήτων και ευθυνών μας που προκύπτουν από νομοθετικές δεσμεύσεις ακόμη και για ανικανότητά μας να χειριστούμε απλές διαδικασίες. Μη αμφισβητώντας φυσικά το αποτέλεσμα της εκλογής, πώς θα μπορούσε άλλωστε να συμβεί αυτό , μιας και η εκλογή αφορούσε το μοναδικό υποψήφιο, αλλά μόνο τη διαδικασία, δηλαδή αν η ψηφοφορία θα έπρεπε να είναι κρυφή ή φανερή, η αντιπολίτευση προχώρησε στην κατάθεση ενστάσεων στο αρμόδιο εποπτικό όργανο, όπως φυσικά είχε κάθε νόμιμο δικαίωμα.

Σήμερα και προφανώς γιατί έγινε τόσος λόγος  για το τίποτα, σας ενημερώνουμε ότι έχουμε λάβει θετική επικυρωτική απάντηση των πρακτικών της εκλογής προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας από το αρμόδιο όργανο της περιφέρειας.

Για μια ακόμη φορά εκφράζουμε την απορία μας σχετικά με τους υψηλούς τόνους στην αντίδραση των δημοτικών παρατάξεων των κ.κ. Χατζηδημητρίου και Μπίνου και απλά έχουμε να δηλώσουμε την πεποίθησή μας ότι στα ευνομούμενα καθεστώτα, όταν σε μια κούρσα τρέχει ένα άτομο, δεν μπορεί να βγει πρώτο κάποιο άλλο.

Στόχος όλων μας πρέπει να είναι η ουσία και όχι η τυπολατρία που οδηγεί πολλές φορές σε καθυστερήσεις και άσκοπη σπατάλη ενέργειας, η οποία θα μπορούσε να διοχετευτεί σε εποικοδομητική δράση. 

Σας επισυνάπτουμε προς ενημέρωση των πολιτών την απόφαση της αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, ως προς τη νομιμότητα της διαδικασίας.

          Ο Δήμαρχος Αλμωπίας
Μπάτσης Χρήστος

ΕΔΕΣΣΑ, 6- 9. 2019 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΜΑΚΕΑ, ΟΝΤΑΣΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ 

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 17018, 16834 

ΠΡΟΣ: Δήμο Αλμωπίας 

58400- Αριδαία 

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Διοικητήριο ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 58200 ΕΔΕΣΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Αυγερινόπουλος Ευάγ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 23810 22459 

FAX : 23810 23701 

Θέμα: Έλεγχος νομιμότητας της αριθ. 175/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλμωπίας 

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΘΡΑΚΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 6, 64, 238 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

οκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, 2. Τις διατάξεις του ν. 4555/2013 (ΦΕΚ 133/Α/2018) «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι», 3. Τις διατάξεις του ν. 4623/2010 (ΦΕΚ 134/ A72019), 4. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Π.Δ. 142/10 (ΦΕΚ 235/Α/2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Μακεδονίας – Θράκης*, 5. Την αριθ. 59646/εγκ. 87 /20.3.2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Εκλογή μελών των 

προεδρείων στα νέα δημοτικά συμβούλια», 5. Την αριθ. 1Ε/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλμωπίας που μας κοινοποιήθηκε με το 

αριθ. 19544/3.9.2019 έγγραφο του Δήμου καθώς και την ορθή επανάληψη αυτής που μας κοινοποιήθηκε με το 

αριθ. 19764/5.9.2019 έγγραφο του Δήμου, 7. Την αριθ. οικ. 35748/30.05.2017 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης 

(ΦΕΚ 1971/τ. Β/07-06-2017) περί ανάθεσης άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης και παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Συντονιστή» στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων αυτής. 

Σας ανακοινώνουμε 

Οτι η αριθ. 175/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλμωπίας, αναφορικά με την εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας για το χρονικό διάστημα από 8.9.2019 έως 6.11.2021, αφού ελέγχθηκε ως προς τη νομιμότητά της, βρέθηκε νόμιμη. 

Ο Συντονιστής της ΑΔΜΘ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δρ. Δρ Ιωάννης Σάββας