Ακούστε μας ζωντανά και απο το Internet...

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ.ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

Σας  προσκαλούμε να έλθετε  στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας, που θα γίνει στο  Δημοτικό  Κατάστημα Αριδαίας  και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού  Συμβουλίου στις 14 Νοεμβρίου  2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα  18.00 (6.00μ.μ), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

               

           ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  Ενημέρωση του Σώματος για θέματα που αφορούν τον Δήμο από τον κ.Δήμαρχο 
1ο  11η Γενική Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αλμωπίας, έτους 2019 
2ο  12η Γενική Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αλμωπίας, έτους 2019
3ο Έκτακτη χρηματοδότηση προς το Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας 
4ο Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ΄ Τριμήνου Δήμου Αλμωπίας, έτους 2019
5ο Έγκριση  Έκθεσης Απολογισμού Επιχειρησιακού Προγράμματος 2016-2019 Δήμου Αλμωπίας  
6ο

 

Άδεια  χρήσης αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αριδαίας στον ΦΟΑ.

 

7ο Παραχώρηση προς χρήση  αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αριδαίας στο σύλλογο «ΑΚΡΙΤΕΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ»
8ο Παραχώρηση χώρου κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Αριδαίας στον Πολιτιστικό-Αθλητικό Σύλλογο «ΙΚΑΡΟΣ»
9ο Παραχώρηση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων  του Γυμνασίου Προμάχων στον αθλητικό σύλλογο με την Επωνυμία :«Όμιλος Αντισφαίρισης Αριδαίας»
10ο   Παραχώρηση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων  του Γυμνασίου Προμάχων στον αθλητικό σύλλογο με την Επωνυμία :«Αθλητικός σύλλογος ΤΑΕ ΚΒΟΝ ΝΤΟ ΑΙ.ΤΙ.ΕΦ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ»
11ο Δωρεάν παραχώρηση ή μη της χρήσης του γηπέδου της κοινότητας Λουτρακίου (ΚΑΕΚ:380450128001) στον Αθλητικό Σύλλογο «ΑΡΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ»  

 

12ο Έγκριση της αριθ. 21/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΚΠ-Α του Δήμου Αλμωπίας με θέμα: «Απολογισμός ΚΕΚΠ-Α οικονομικού έτους 2016».
13ο Έγκριση της αριθ. 22/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΚΠ-Α με θέμα: «Απολογισμός ΚΕΚΠ-Α οικονομικού έτους 2017».
14ο Επικαιροποίηση της αριθ. 162/2019 απόφασης του Δημοτικού  Συμβουλίου, αναφορικά με την 44/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΚΠ-Α, σύμφωνα με το αριθ. 17671/17-9-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.
15ο Λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την παραχώρηση κτηρίου του Μορφωτικού Συλλόγου της Τοπικής Κοινότητας Βορεινού προς το ΚΕΚΠ-Α για χρήση παραρτήματος ΚΑΠΗ Αριδαίας.  
16ο Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τον καθορισμό της αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΚΠ-Α για το οικονομικό έτος 2018, σύμφωνα με τον απολογισμό οικονομικού έτους 2017 (ΦΕΚ 470/20-8-2018/Τ. ΥΟΔΔ).         
17ο Λήψη απόφασης σχετικά με την έκδοση αδειών παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου του Δήμου Αλμωπίας (αριθ. πρωτ. 25116/6-11-2019 εισήγηση Τμήματος Τοπικής – Οικονομικής Ανάπτυξης)

               

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΒΕΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ