Ακούστε μας ζωντανά και απο το Internet...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

     Μετά την υπ’ αριθμ.Δ1/α /ΓΛ. οικ 16838/ 10Μαρτίου 2020 (ΦΕΚ 783 Β) εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας σχετικό με το κλείσιμο των σχολείων για δέκα τέσσερις ημέρες , ο Δήμος Αλμωπίας αποφασίζει ως μέτρο αποφυγής εξάπλωσης του κορωνoϊού , την προσωρινή απαγόρευση της χρήσης τμημάτων ή του όλου , των σχολικών  εγκαταστάσεων από συλλόγους που έχουν την αντίστοιχη παραχώρηση.

      Ως εκ τούτου παρακαλούνται οι εν λόγω σύλλογοι να ενημερώσουν τα μέλη τους .

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ